12.05.2020 - DZIEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - SÓWKI PRZESYŁAJĄ POZDROWIENIA