Dydaktyka

Oferta edukacyjna przedszkola umożliwia oddziaływanie na różne sfery osobowości małych dzieci, a także tworzenie w ich umysłach scalonego obrazu świata oraz podejmowanie różnych form aktywności w tym świecie. Zapewnia też stosowanie różnorodnych metod i form organizacyjnych w procesie wychowawczym, a także równoczesną realizację zadań poznawczych, kształcących i wychowawczych. W codziennej pracy z dziećmi korzystamy ze współczesnych trendów w pedagogice takich jak:

 1. Metoda Glena Domana i Ireny Majchrzak – alternatywne metody nauki czytania
 2. Metoda Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej – dziecięca matematyka
 3. Metoda Labana
 4. Metoda Dobrego Startu
 5. Metoda Carla Orffa
 6. Pedagogika zabawy – KLANZA
 7. Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss
 8. Metoda projektów
 9. Innowacyjne metody nauki języków obcych

Ważnym elementem działalności placówki jest rozszerzona realizacja zagadnień z zakresu edukacji regionalnej oraz wychowania estetycznego i technicznego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci zorganizowano w przedszkolu gabinet terapeutyczny zapewniający optymalne warunki do pracy indywidualnej z dziećmi, pozyskano też dodatkowe godziny na zajęcia z zakresu logopedii.

Przedszkole wdrożyło zasady dobrej praktyki higienicznej - Certyfikat Dobrej Praktyki Higienicznej GHP, uzyskało Certyfikat Stowarzyszenia Zdrowy Uśmiech Dziecka za udział w akcji "Przedszkola uczą nawyku dbania o higienę" oraz zdobyło certyfikat za cykliczny, aktywny udział w programie "Bezpieczny przedszkolak" realizowany przez Wydział Prewencji KWP w Opolu.

PRZEDSZKOLNY WYKAZ REALIZOWANYCH PROGRAMÓW

 

 1. „Dziecko w swoim żywiole”- program wychowania przedszkolnego - dobre praktyki Anna Pawłowska-Niedbała, Dorota Kucharska, Dorota Sikora-Banasik, Irena Zbroszczyk, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos, wyd. Nowa Era Sp. z o.o. Warszawa 2017.
 2. "Szkoła za rok" - Anna Pawłowska-Niedbała, Dorota Kucharska, Dorota Sikora-Banasik, Irena Zbroszczyk, wyd. Nowa Era Sp. z o.o. Warszawa 2017.
 3. "Od zabawy do nauki" - Anna Pawłowska-Niedbała, Dorota Kucharska, Dorota Sikora-Banasik, Irena Zbroszczyk, wyd. Nowa Era Sp. z o.o. Warszawa 2017.
 4. „Kamyczkowe Rady - przedszkolak zawsze bezpieczny” program wychowawczo – profilaktyczny

 

 INNOWACJE PEDAGOGICZNE REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

 

 1. „Organizacja grupy bilingwalnej z językiem niemieckim” – innowacja nauczania języka niemieckiego
 2. "Budowanie środowiska dwujęzycznego wspierającego naukę języka angielskiego w przedszkolu" - innowacja nauczania języka angielskiego
 3. „Mali przyjaciele przyrody” – innowacja ekologiczna

 

 

PROGRAMY WSPIERAJĄCE PRACĘ PRZEDSZKOLA

 1. „Troszczę się o siebie i otaczający świat, z przyrodą jestem na TY” realizacja cząstkowego/elementy programu ekologiczno-zdrowotnego
 2. „Edukacja regionalna dzieci w wieku przedszkolnym”
 3. „Pierwszy krok w przedszkolu” – realizacja cząstkowego/elementy programu adaptacyjnego
 4. „Biały ząbek” program profilaktyki mycia zębów
 5. „Czyste powietrze wokół nas” Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - program profilaktyczny przedszkolnej edukacji antytytoniowej
 6. „Zbieraj baterie" - ogólnopolski program edukacyjny w ramach konkursu "Śmieci mniej - Ziemi lżej"
 7. "Zwinny  przedszkolak" - Miejski Projekt Edukacyjny