Działki jesienią

8.10.2013 - spacer na działki, obserwacja prac ogrodowych w okresie jesieni, rozmowy z działkowcami.