Głośne czytanie bajek przez rodziców w ramach projektu "Idzie, idzie bajka przez świat..."