Informacje o koronawirusie SARS-CoV-2

W związku z pojawiającymi się informacjami o stwierdzonych przypadkach zarażenia koronawirusem w Europie i w Polsce zalecamy Państwu na bieżąco monitorować komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych powołanych służb oraz dostosować się do ich zaleceń.

 

Aktualności - Głowny Inspektorat Sanitarny

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna WSSE w Opolu

 

Sposoby ograniczania ryzyka zakażenia koronawirusem

 

Jak zapobiegać zakażeniu, jak skutecznie myć ręce