Jak otrzymać śnieg? Mali odkrywcy już wiedzą!

A zimy ani widu... Postanowiliśmy zrobić śnieg sami! Eksperyment się powiódł ;)