"Jak powstaje prąd?"

24.10.2013 - Wyjście do Solarisa – udział w warsztatach pt. „Co to jest prąd?”; cel: aktywizowanie dzieci do samodzielnych doświadczeń podczas wytwarzania prądu, stwarzanie sytuacji edukacyjnej sprzyjającej poznawaniu rzeczywistości w środowisku społeczno-przyrodniczym; kształcenie postawy proekologicznej i zachowań energooszczędnych;