Mikołaj

3.12.2013 – spotkanie z Mikołajem, wręczenie upominków, zabawa z Mikołajem (tańce, zabawy, konkursy)