Oferta

Gwarantujemy jako przedszkole wszystkim dzieciom bezpieczny i radosny rozwój

Aby dziecko czuło się akceptowane i szczęśliwe, traktujemy je indywidualnie i podmiotowo.

 

Nasze dzieci przygotowujemy do przeżywania sukcesów i do radzenia sobie z porażkami.

Stwarzamy warunki do przeżywania przez dziecko satysfakcji z własnego działania, z osiągniętych sukcesów.

Chronimy i szanujemy osobistą godność naszych przedszkolaków.

Wspieramy dziecko w poznawaniu i wykorzystywaniu własnego potencjału rozwojowego, oraz budowaniu pozytywnego wizerunku własnego JA.

Wspieramy rozwój dziecka przez motywowanie, uczenie i wychowanie w podmiotowych relacjach ze światem.

Staramy się chronić dzieci przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.

Wspieramy dziecko w odnajdywaniu swego miejsca w grupie rówieśniczej i nawiązywaniu pozytywnych kontaktów z innymi osobami.

Zapewniamy dziecku opiekę oraz możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb: emocjonalnych, poznawczych i społecznych. 

Gwarantujemy partnerską współpracę z rodzicami dzieci, która rozszerzamy o współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Wspólpraca z rodzicami w naszym przedszkolu opiera się na kontaktach indywidualnych, udziale w uroczystościach, zajęciach otwartych, pracach na rzecz dzieci i przedszkola.