Przedszkole dla wszystkich przyjazne

Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych  dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji  przedszkolnej poprzez realizację oferty dodatkowego wsparcia dla dzieci w  wieku od 3 do 6 lat, ich rodziców oraz nauczycieli z terenu 15 gmin  znajdujących się na obszarze Aglomeracji Opolskiej. Projekt zakłada  realizację dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno –  pedagogicznej, terapii z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz terapii z  zakresu logopedii.  Zadania będą realizowane przez specjalistów  zatrudnionych w Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego. Specjaliści obejmą wsparciem minimum 1 580 dzieci, z 79 przedszkoli.