Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym informatorem, który przybliży Państwu zasady i kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych w Opolu na rok szkolny 2018/2019 i może być pomocny w wypełnieniu i skompletowaniu wymaganych dokumentów oraz terminowym złożeniu ich w placówce. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Opolskiego Serwisu Oświatowego http://www.oswiata.opole.pl oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolach publicznych.

Adres strony naboru elektronicznego Nabór 2018: https://nabor.pcss.pl/opole