Współpraca ze środowiskiem

Przedszkole nawiązało ścisłą współpracę:

 • z Zespołem Szkół Ekonomicznych w zakresie rozwijania i kształtowania właściwych postaw społecznych młodych ludzi - idea wolontariatu
 • Uniwersytetem Opolskim w zakresie badań oraz praktyk studenckich
 • Ligą Ochrony Przyrody w zakresie promowania zdrowego i ekologicznego stylu życia
 • z Państwową Szkołą Muzyczną w zakresie rozwijania talentów muzycznych dzieci
 • z Muzeum Śląska Opolskiego oraz Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach w zakresie rozwijania świadomości regionalnej dzieci
 • z Miejską Biblioteką Publiczną w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci (aktywny udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
 • z Policją i Strażą Pożarną w zakresie rozwijania zachowań gwarantujących bezpieczne funkcjonowanie w środowisku
 • ze szkołami podstawowymi PSP 7, PSP 8, PSP 9, PSP 14, PSP 21 w zakresie ułatwienia startu szkolnego dzieci
 • z Centrum Nauk Przyrodniczych w zakresie rozwijania zainteresowań przyrodniczych, fizycznych, chemicznych
 • z Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w zakresie rozwijania talentów muzycznych dzieci
 • z Filharmonią Opolską w zakresie rozwijania talentów mzycznych dzieci

Dla pełnej realizacji przyjętej koncepcji pracy niezbędna była także szeroka współpraca z rodzicami. Współpraca ta polegała na ujednoliceniu oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego oraz przedszkola, a także szerokiej pomocy rodziców w realizacji wszystkich statutowych zadań. Ważnym elementem tej współpracy były wspólnie organizowane imprezy okolicznościowe, uroczystości o charakterze rodzinnym, festyny oraz wycieczki.