Wycieczka do gospodarstwa "Stumilowy Lasek" w Żyrowej 11.06.