Wyjście do Małej Akademii Piosenki na spotkanie z Katarzyna Cerekwicką