Zamówienia publiczne

Zamówienia


2021-10-11

„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.).

UWAGA:
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy zakupowej
www.umopole.logintrade.net

Strona prowadzonego postępowania:
https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Przedszkola Publicznego nr 8 w Opolu na rok 2021


 

Plan postępowań o udzielenie zamówień.

 

2020-11-09

Numer referencyjny ogłoszenia: PP8.260.1.2020.BS

Ogłoszenie nr 607267-N-2020 z dnia 2020-11-09 r.

Przedszkole Publiczne Nr 8: Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Opolu przy ul. Nysy Łużyckiej 1 oraz do oddziału Przedszkola przy ul. Gminnej 1 w Opolu-Wróblin.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 
Do pobrania:
 
 


Numer referencyjny ogłoszenia: PP8.271.1.2019

Ogłoszenie nr 624433-N-2019 z dnia 2019-11-19 r.

Przedszkole Publiczne Nr 8: Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Opolu przy ul. Nysy Łużyckiej 1 oraz do oddziału Przedszkola przy ul. Gminnej 1 w Opolu-Wróblin.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 
Do pobrania: