Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień.

 


Zamówienia


2020-11-09

Numer referencyjny ogłoszenia: PP8.260.1.2020.BS

Ogłoszenie nr 607267-N-2020 z dnia 2020-11-09 r.

Przedszkole Publiczne Nr 8: Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Opolu przy ul. Nysy Łużyckiej 1 oraz do oddziału Przedszkola przy ul. Gminnej 1 w Opolu-Wróblin.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 
Do pobrania:
 
 


Numer referencyjny ogłoszenia: PP8.271.1.2019

Ogłoszenie nr 624433-N-2019 z dnia 2019-11-19 r.

Przedszkole Publiczne Nr 8: Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Opolu przy ul. Nysy Łużyckiej 1 oraz do oddziału Przedszkola przy ul. Gminnej 1 w Opolu-Wróblin.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 
Do pobrania: