Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Rodzice,

 

           zgodnie z rekomendacją Prezydenta Miasta Opola, informuję, że od dnia 12 marca do 10 kwietnia 2020 r. zawieszone zostają zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach publicznych Miasta Opola, co oznacza, że przedszkola, szkoły i placówki publiczne będą zamknięte. Mając na uwadze dobro, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, prosimy o rozważne zaopiekowanie się dziećmi, przebywanie z nimi w domach, unikanie wszelkich miejsc publicznych, zgromadzeń i wyjazdów poza miejsce zamieszkania.

          Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałania i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), w przypadku zamknięcia przedszkola (szkoły) do których uczęszcza dziecko (w wieku do lat 8), z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad ww. dzieckiem  przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

 

Prosimy o śledzenie strony internetowej Miasta Opola, www.oswiata.opole.pl , przedszkola/ szkoły/placówki oświatowej, gdzie poinformujemy o dalszych działaniach.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                                                                           Brygida Starba

                                                                                                                                                                                                                                                           Dyrektor Przedszkola nr 8 w Opolu