Kierunek pracy przyjęty na rok 2018/19 oraz wybrane programy

Kierunek pracy przyjęty w grupie IV „Żabki” na rok szkolny 2018 /2019

 

 • Zaplanowano pracę  nad wyciszeniem grupy poprzez muzykę relaksacyjną (kontynuacja)
 • Dalszą realizację nowatorskich metod pracy jak: bajkoterapia, muzykoterapia. Zwiększenie częstotliwości metod: klanzy, zajęć ruchowych, pedagogiki zabawy, Orffa i Labana, systematycznych ćwiczenia gimnastycznych oraz porannych
 • Pozyskano pomoc nauczyciela w osobie Pani Moniki G , jako wsparcia do pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych 
 • W dalszym ciągu położono nacisk na rozwijanie sprawności fizycznej oraz prawidłowej  motoryki dużej i małej,  dbałość  o zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw dowolnych, zręcznościowych, ćwiczeń ruchowych i gimnastycznych, kształtowanie postawy prozdrowotnej ( grupa bardzo słabo je, obserwacje pań woźnych i kucharek)
 • W dalszym ciągu położono duży nacisk na pracę nad wzbogacaniem słownictwa, umiejętność posługiwania się mową poprawną pod względem gramatycznym i fonetycznym;– prowadzenie zwiększonej ilości ćwiczeń artykulacyjnych i słownikowych; 
 • Zaplanowano współpracę z Miejską Biblioteką Pedagogiczną, by zainteresować dzieci   literaturą i sztuką.
 • Zaplanowano poszerzenie  zdobywania wiedzy o zdrowym i  bezpiecznym stylu życia, zgodnie  z elementami programu „Troszczę się o siebie i otaczający świat, z przyroda jestem na ty”, "Biały ząbek", "Czyste powietrrze wokół nas - program edukacji antynikotynowej"

 

 

Przyjęte programy do realizacji w roku szkolnym 2018/2019

 

 • „Kamyczkowe Rady” - program wychowawczy dla dzieci od 3-10 roku życia - Kalmanowicz Beata, Lauba Barbara, Papierz Barbara
 • Elementy innowacji pt. „Troszczę się o siebie i otaczający świat.Z przyrodą jestem na ty" - Iwona Sacała
 • "Dziecko w swoim żywiole" - Anna Pawłowska – Niedbała, Dorota Kucharska, Justyna Święcicka i Ewelina Wilkos. 
 • "Biały ząbek"
 • Kampania edukacyjna na rzecz picia wody" 

 

 

 

 

 

Grupa: