Kierunek pracy przyjęty na rok 2020/2021 oraz wybrane programy

Kierunek pracy przyjęty w grupie i „Żabki” na rok szkolny 2021 /2022

 

1. Realizacja zadań wynikających z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2. Wprowadzenie elementów programu własnego pt. "Troszczę się o siebie i otaczający świat, z przyrodą jestem na ty"

3. Praca nad wzbogaceniem słownictwa, doskonalenie umiejętności posługiwania się mową poprawną pod względem gramatycznym i fonetycznym;

4. Rozwijanie sporawności fizycznej oraz prawidlowej motoryki dużej i małej , dbanie o zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw dowonych;

5. Wspomaganie dzieci w rozwoju we wszystkich sferach w sposób dostosowany do możliwości intelektualnych dzieci;

 

 

Przyjęte programy do realizacji w roku szkolnym 2020/2021

 

  • „Kamyczkowe Rady” - program wychowawczy dla dzieci od 3-10 roku życia - Kalmanowicz Beata, Lauba Barbara, Papierz Barbara
  • Elementy innowacji pt. „Troszczę się o siebie i otaczający świat.Z przyrodą jestem na ty" - Iwona Sacała
  • "Ola i Przyjaciele" -  wydawnictwo KLETT , Ewa  Krąkowska 

 

 

 

 

 

Grupa: