Programy i kierunki pracy przyjęte na rok szkolny 2019/2020

Kierunek pracy w grupie

  1. Intensyfikacja zadań wymagających kolorowania, poprawiania po śladzie, wycinania po linii, ugniatania masy plastycznej w celu rozwijania sprawności manualnej.
  2. Organizowanie zajęć i zabaw wymagających od dzieci wypowiadania się, zwracanie uwagi na budowanie dłuższych wypowiedzi.
  3. Prowadzenie zabaw i ćwiczeń logopedycznych rozwijających aparat mowy.
  4. Zwracanie uwagi na przestrzegania ustalonych zasad zachowywania się w czasie zajęć i zabaw - wyciszanie.
  5. Uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody, kształtowanie postaw proekologicznych – kontynuacja innowacji pedagogicznej „Mali przyjaciele przyrody”.
Grupa: