Programy i kierunki pracy przyjęte na rok szkolny 2021/2022

Kierunek pracy w grupie

  1. Intensyfikacja zadań wymagających wycinania w celu rozwijania sprawności manualnej.
  2. Prowadzenie zabaw i ćwiczeń logopedycznych rozwijających aparat mowy.
  3. Przystąpienie z dziećmi do ogólnopolskiego programu „Uczymy dzieci programować”, udział w Europejskim Tygodniu Kodowania.
  4. Uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody, kształtowanie postaw proekologicznych –wprowadzenie innowacji pedagogicznej „Nasza zielona planeta”, udział w lokalnych akcjach ekologicznych i przyrodniczych.
Grupa: