Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA   

 - GRUPA integracyjna 4-5-6 LATKÓW

 

    REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

7:00 – 8:00

Schodzenie się dzieci

Zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczycielki

Zabawy indywidualne i w grupach

Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych

Czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę

8:00 – 8:30

Ćwiczenia poranne:

 • Zabawy integracyjne i muzyczno-ruchowe

 • Zabawy zorganizowane w kole

 • Zabawy ruchowe wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka

 • Ćwiczenia gimnastyczne

8:30 – 9:00

Śniadanie:

Czynności organizacyjno-porządkowe. Śniadanie:

 • czynności samoobsługowe

 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku kulturalne zachowanie się przy stole

9:00 -10:00

Zajęcia dydaktyczne wspierające całościowy rozwój dziecka według programu wychowania przedszkolnego

10:00 -11:30

Zajęcia dodatkowe

Zabawy zorganizowane i swobodne na placu zabaw z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego

Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka

Spacery

Zabawy dowolne w sali oparte na spontanicznej aktywności dziecka: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne

11:30 -12:00

Obiad (I danie)

Czynności organizacyjno-porządkowe:

 • doskonalenie samoobsługi i prawidłowego posługiwania się sztućcami,

 • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych

 • przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się i przedszkolnego savoir-vivru

12:00 – 12:30

Relaksacja:

 • wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych,

 • bajkoterapia - słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej i terapeutycznej

praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych

12:30 – 14.00

Praca dzieci z nauczycielem z podziałem na dwa zespoły:

 • tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania dzieci,

 • praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach edukacyjnych,

 • ćwiczenia gimnastyczne i ogólnorozwojowe, ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze dziecka (percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, grafomotoryka, myślenie logiczne, pamięć),

Zabawy wg zainteresowań dzieci:

 • manipulacyjne,

 • konstrukcyjne,

 • tematyczne,

 • dydaktyczne,

 • inne w kącikach zainteresowań

Zabawy zorganizowane i swobodne na placu zabaw

14:00 – 14:30

Obiad (II danie):

Czynności organizacyjno-porządkowe:

 • doskonalenie samoobsługi i prawidłowego posługiwania się sztućcami,

 • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych

 • przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się i przedszkolnego savoir-vivru

14:30 – 15:30

Zabawy integracyjne

Zabawy muzyczno-ruchowe

Zabawy wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne w kącikach zainteresowań

Czynności porządkowe w sali

Rozchodzenie się dzieci

Grupa: