Rozkład dnia

 

GRUPA II „ŻABKI” DZIECI 4 -  LETNIE

Realizacja podstawy programowej 7:00-12:00

 

7.00 – 8.00  Schodzenie się dzieci w sali.Zabawy i prace podejmowane przez dzieci wg. zainteresowań, praca indywidualna,stymulująca, gry i zabawy dydaktyczne,tematyczne,konstrukcyjne,manipulacyjne,teatralne prace użytyczne na rzecz grupy.

Kształtowanie umiejętności społecznych: porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

Zabawy ruchowe przy muzyce - pobudzanie aktywności dzieci. Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów, poznawanie sposobów wykorzystywania instrumentów, odtwarzanie prostych układów tanecznych.

Zestaw zabaw i ćwiczeń porannych - organizowanie warunków do kształtowania prawidłowej postawy ciała;

8.20 – 9.00  Przyzwyczajanie do codziennych zabiegów higienicznych przed posiłkami. Spożywanie posiłku z zachowaniem kultury i estetyki;

9.20 – 9:10.30 Rozszerzenie podstawy programowej z uwzględnieniem programów " Ola i Żyrafa", "Kamyczkowe Rady","Troszczę się o siebie i otaczający świat, z przyrodą jestem na ty"

Organizowanie sytuacji dydaktyczno – wychowawczych stwarzających możliwość optymalnego rozwoju: zabawy twórcze, badawcze, zadania otwarte, zajęcia dydaktyczne wynikające z planu pracy w oparciu o wszystkie obszary edukacyjne (edukację społeczno – moralną, zdrowotną, ruchową, mowę i myślenie, edukację matematyczną, kulturowo – estetyczną, muzyczną, techniczną i komunikacyjną);

Rozwijanie różnych form plastycznych – kształtowanie umiejętności wypowiadania się za pomocą różnych technik plastycznych. Rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości podczas oddziaływania na percepcję i ekspresję dziecka. Nauka odbioru dzieł sztuki, kształtowanie umiejętności twórczych poprzez różne techniki plastyczne (malowanie, wydzieranie, rysowanie, eksperymentowanie przy użyciu różnych materiałów plastycznych oraz nieużytków;

9.30 – 9.45   Zajęcia wspomagające wszechstronny rozwój dziecka (j.angielski)

10.00 – 11.00 Spacery, wycieczki,zabawy terenowe z zachowaniem bezpieczeństwa,obserwowanie przyrody z uwzględnieniem zmian zachodzących w cyklu czterech pór roku;

11.15 – 11.30 Przygotowanie do II śniadania – rozwijanie nawyków higienicznych,  samoobsługowych;

11.30- 12.00 II śniadanie. Rozwijanie nawyków spożywania potraw z zachowaniem kultury i estetyki;

12:30 – 13:45  Odpoczynek w miarę dziecięcych potrzeb - kształtowanie zachowań prozdrowotnych, zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali przy muzyce relaksacyjnej i bajkoterapii;zabawy dowolne, praca  stymulująca z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych;

13:45  - 14.00 Przygotowanie do obiadu – rozwijanie nawyków higienicznych,  samoobsługowych;

14.00 – 14.30  Obiad – opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia, przyjmowanie odpowiedniej postawy przy stole;

14.30 – 15.00    Praca indywidualna i stymulująca, rozmowy z dziećmi. Wspomaganie rozwoju mowy w zakresie porozumiewania się, stosowanie poprawnych form gramatycznych. Zabawy logopedyczne, ortofoniczne, słownikowe. Omówienie wydarzeń dnia, planowanie gier i zabaw i stymulacji dydaktycznych na dzień następny;

15.00-18.00 Zabawy dowolne,konstrukcyjne i manipulacyjne z przestrzeganiem umów i zasad zgodnej współpracy między sobą;

 

 

Grupa: