Rozkład dnia w przedszkolu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA 5-latków ROK SZKOLNY 2020/2021 Grupa Misie

 

6.00- 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci, oglądanie książeczek, albumów, dowolna działalność plastyczna

8.00- 8.30 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, integracyjne, logopedyczne, zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka. Czynności higieniczne.

8.30- 9.00 Śniadanie - wdrażanie do estetycznego spożywania posiłku, kulturalnego zachowania się przy stole, poznawanie smaku nowych potraw, czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe

9.00- 10.00 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne realizowane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych (działania plastyczno-konstrukcyjne, ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę, zajęcia umuzykalnoające, sprawnościowe)

10.00- 11.30 Zabawy i zajęcia w sali, zabawy ruchowe, tematyczne, indywidualne zajęcia, zabawy zorganizowane, muzyczne i inne.

11.30- 12.00 II śniadanie - wdrażanie do estetycznego spożywania posiłków, poznawania smaku nowych potraw, kulturalnego zachowania się przy stole, czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe

12.00- 14.00 Pobyt na świeżym powietrzu: gry sportowe, zabawy ruchowe, zabawy podejmowane z i nicjatywy dzieci, obserwacje przyrodnicze, spacery.

14.00-14.30 Obiad - wdrażanie do estetycznego spożywania posiłku, poznawania smaku nowych potraw, kulturalnego zachowania się przy stole, czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe

14.30-17.00 Wspomaganie indywidualnego rozwiju dziecka poprzez dostarczanie róznorodnych bodźców podnoszących jego kompetencje i umiejętności, zabawy i zajęcia ruchowo-rytmiczne - rozwijanie poczucia rytmu, pamięci i słuchu muzycznego, swobodne działania twórcze rozwijające umiejętności manualne dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy zbiorowe, zespołowe lub indywidualne, czynności porządkowe w sali.

17.00-18.00 - wspólne zabawy w grupach łączonych, prace porządkowe w kącikach zabaw, planowanie dnia następnego itp.

Grupa: