Rozkład dnia w przedszkolu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA   

 - GRUPA II "SÓWKI" (3-4 LATK)

    REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ (7:00 - 12:00)

6:00-7:30 - Schodzenie się dzieci w sali grupy I. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.
7:30-8:30 - Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8:30-9:00 - Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
9:00-9:45 - Realizacja zajęć dydaktyczno - wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
9:45-10:00 - Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, zapinanie guzików). II śniadanie  

10:00 – 11:00 - Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.
11:00-11:10 - Przygotowanie do zupy. Czynności samoobsługowe.
11:10-11:30 - Zupa. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.
11:30-11:40 - Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.
11:40-13:50– Leżakowanie, relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.
13:50-14:00 - Czynności przygotowawcze do obiadu.
14:00-14:30 - obiad.
14:30-18:00 - Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.

Grupa: