Rozkład dnia w przedszkolu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA   

 - GRUPA V "SÓWKI" (5- i 6- LATK)

    REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ (7:00 - 12:00)

Ramowy rozkład dnia

grupa V „Sówki”

 

7.00 – 8.00 schodzenie się dzieci w sali, praca indywidualna, gry i zabawy dowolne, dydaktyczne, tematyczne oraz inspirowane  przez nauczyciela, prace na rzecz grupy.

8.00 - 8.30 zestaw zabaw i ćwiczeń porannych – organizowanie warunków do kształtowania prawidłowej postawy ciała.

8.30 – 9.00 śniadanie - wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania, mycie ząbków.

9.00 – 10.00 zajęcia organizowane z całą grupą przewidziane planem wychowawczo-dydaktycznym, stwarzające możliwość optymalnego rozwoju, dostosowane do możliwości dzieci, stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy, myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania lub stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw aktywizujących, badawczych i konstrukcyjno-technicznych, gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny; zabawy teatralne, twórcze i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrzebę aktywności i zainteresowań;

10.00 – 11.30 spacery, wycieczki, wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej, tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej na świeżym powietrzu, zabawy terenowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

11.30 – 12.00 zupa – pokonywanie uprzedzeń do niektórych potraw, wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

12.00 – 14.00 odpoczynek na miarę dziecięcych potrzeb, kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali, utrwalenie wprowadzonego słownictwa w języku angielskim, niemieckim.

14.00 – 14.30 drugie danie – opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia, przyjmowanie odpowiedniej postawy przy stole, samodzielne i rzetelne wykonywanie zadań dyżurnych.

14.30 – 16.00 rozmowy z dziećmi, utrwalenie wprowadzonych wierszy i piosenek, zabawy muzyczno-ruchowe ze śpiewem, zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy oraz zgodnie z zainteresowaniami dzieci, gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, konstrukcyjne oraz w wybranych kącikach tematycznych, omówienie wydarzeń dnia, planowanie gier i zabaw na dzień następny, zabawy dowolne – tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy zdolności i zainteresowania, prace porządkowe.

Rozchodzenie się dzieci po zabawie swobodnej.

Grupa: