Zajęcia wspomagające wszechstronny rozwój

  • Język angielski – nauka języka obcego  prowadzona w formie zabawy przez panią Dominikę Pason.
  • Zajęcia logopedyczne obejmujące dzieci o obniżonej sprawności językowej -  prowadzone przez panią logopedę Dominikę Pason.
  • Religia (5 – 6latki) – nauka głównych założeń wiary rzymsko – katolickiej - prowadzona przez panią Katarzynę Ziętal.
  • Gimnastyka korekcyjna - ćwiczenia i zabawy  dla dzieci z wadami postawy prowadzona przez panią Katarzynę Ziętal.
  • Aktywny przedszkolak - gry i ćwiczenia sportowe prowadzone przez instruktora Miejskiego Ośrodka Sportowego
Grupa: